Equip humà

 

CONSELL ESCOLAR

Màxim òrgan de govern de l’escola on estan representats tots els estaments de la comunitat educativa. Els seus membres són elegits per 4 anys però es fan eleccions cada dos per evitar un canvi total simultani dels representants. Es reuneixen trimestralment.

El consell escolar del centre està format per les següent persones:

Director (Presidenta del consell):

 • José Rubia

Representants de la titularitat: 

 • Miquel Gil
 • Antònia Vera Garcés
 • Conxa Català

 

 

 

AFA:

 • Jordi Parés - President
 • Eva Ferraz - Vicepresidenta
 • Viviana Costa - Secretària
 • Àlex Aranda - Tresorer
 • Alejandro Beya
 • Caty Reinés
 • Eduardo Llorens
 • Eila Vila
 • Gloria Campos
 • Joana Llorens
 • Julián Ferrer
 • Mª Carmen García

Representants dels professors:

 • Anna Berrenechea
 • Anna Gállego
 • Vanessa Navarro
 • Anna Viladrich

Representants dels pares i mares d'alumnes:

 • Susana del Castillo
 • Gemma Rodríguez
 • Jordi Solé

Representants de l'alumnat:

 • Nil Julià
 • Patrícia Fernández

Representant del PAS:

 • Marta Panisello


EQUIP DIRECTIU

La seva tasca és coordinar i mantenir una mateixa línia d’actuació des de l’educació infantil fins a secundària. Es reuneix setmanalment.

L’Equip Directiu el componen:

 • Miquel Gil (Titular)
 • José Rubia (Director general)
 • Vanessa Navarro (Cap d’Estudis d’Infantil i Primària)
 • Anna Viladrich (Cap d’Estudis d’ESO)
 • Carmen Sabé (Coordinadora del Departament de Pastoral)

 

EQUIP DE COORDINACIÓ

Té la missió d’organitzar les reunions de claustre, programar les tutories, coordinar les sortides culturals i fer un seguiment del compliment de la normativa. Hi ha un coordinador per cicle. Es reuneixen setmanalment.

L’Equip de Coordinació està format per:

Ed. Infantil i Primària

 • Vanessa Navarro (Cap d’Estudis) juntament amb:
 • Ana Gállego (Educació Infantil)
 • Marta Rodríguez (Cicle Inicial)
 • Marta Buil (Cicle Mitjà)
 • Albert Costán (Cicle Superior)

ESO

Anna Viladrich (Cap d’Estudis) juntament amb:

 • Pilar Roda (1r cicle)
 • Víctor Bulet (2n cicle)

 

EQUIP DE PASTORAL

L'equip de Pastoral és el responsable de la programació i realització dels aspectes relacionats amb la formació, vivència i orientació cristiana dels alumnes.

És el responsable de l’organització de les activitats per dur a terme la nostra col·laboració en el projecte de curs.

L’Equip de Pastoral està format per:  

 • Carmen Sabé (Cap de l'Equip de Pastoral EI-EP)
 • Mònica Ballester (Educació Infantil)
 • Susana Pérez (Educació Primària)
 • Ana Barrenechea ((Cap de l'Equip de Pastoral ESO)
 • Isabel Muntalt (ESO)
 • Elsa Franco (ESO)

 

DEPARTAMENT D’ASSESSORAMENT PRICOPEDAGÒGIC

La seva missió és col·laborar amb els tutors i professors en les relacions amb els alumnes, així com canalitzar possibles actuacions.

Està format per:

 • Patrícia Pueyo (Psicòloga)
 • Laura Benedito (Psicopedagoga)

 

CLAUSTRE

Format pel conjunt de professors que configuren l'equip d’educadors. Es reuneix setmanalment.

Claustre de professors:


Educació Infantil

 • Mònica Ballester
 • Laura Benedito
 • Anna Gàllego
 • Cristina Inglés
 • Gemma Martínez
 • Emma Ribé
 • Cristina Rodríguez
 • Núria Sagués
 • Susana Vidal

Educació Primària

 • Eva Balsells
 • Marco Becerra
 • Marta Buil
 • Neus Cabo
 • Dolors Carbonell
 • Albert Costán
 • Ilènia Fuentes
 • Marta Garrote
 • Benito Gracia
 • Mireia Grases
 • Elisenda Moreno
 • Vanessa Navarro
 • Xavier Plaixats
 • Salvador Porta
 • Marta Rodríguez
 • Gemma Rodríguez
 • Marta Román
 • Núria Rovira
 • José Rubia
 • Carme Sabé
 • Montserrat Torres

ESO

 • Ma José Aparici
 • Ana Barrenechea
 • Víctor Bulet
 • Gerard Cruz
 • Sílvia Garcia
 • Victòria Huerta
 • Ana Julio
 • Sergio Nieto
 • Ingrid Piñol
 • Pilar Roda
 • Ernesto Rodríguez
 • Inés Rodríguez
 • Anna Viladrich
 • Otger Ferrer
 • Elsa Franco
 • Isabel Muntalt
 • Pilar García

  

EQUIP DE TUTORS

Educació Infantil

 • Cristina Inglés
 • Gemma Martínez
 • Núria Sagués
 • Susana Vidal
 • Ana Gállego
 • Mònica Ballester

Educació Primària

 • Elisenda Moreno
 • Neus Cabo
 • Marta Rodríguez
 • Gemma Rodríguez
 • Marta Garrote
 • Marta Román
 • Marta Buil   
 • Salvador Porta
 • Susana Pérez
 • Albert Costán
 • Ilènia Fuentes
 • Mireia Grases

ESO

 • Pilar Roda
 • Gerard Cruz
 • Sílvia Garcia
 • Elsa Franco
 • Isabel Muntalt
 • Victoria Huerta
 • Anna Barrenechea
 • Otger Ferrer
 • Mª José Aparici
 • Víctor Bulet

 

Dosatic S.L. © 2020
Site desenvolupat per DYNAMO 3.5