Organigrama

 

CONSELL ESCOLAR

Màxim òrgan de govern de l’escola on estan representats tots els estaments de la comunitat educativa. Els seus membres són elegits per 4 anys però es fan eleccions cada dos per evitar un canvi total simultani dels representants. Es reuneixen trimestralment.

El consell escolar del centre està format per les següent persones:

Director (Presidenta del consell):

 • José Rubia

Representants de la titularitat: 

 • Miquel Gil
 • Antònia Vera Garcés
 • Mercedes Aldaz

 Representat de l'AFA:

 • Jordi Parés

Representants dels professors:

 • Anna Berrenechea
 • Anna Gállego
 • Vanessa Navarro
 • Anna Viladrich

Representants dels pares i mares d'alumnes:

 • Susana del Castillo
 • Gemma Rodríguez
 • Jordi Solé

Representants de l'alumnat:

 • Roger de Mas
 • Patrícia Fernández

Representant del PAS:

 • Marta Panisello


EQUIP DIRECTIU

La seva tasca és coordinar i mantenir una mateixa línia d’actuació des de l’educació infantil fins a secundària. Es reuneix setmanalment.

L’Equip Directiu el componen:

 • Miquel Gil (Titular)
 • José Rubia (Director general)
 • Vanessa Navarro (Cap d’Estudis d’Infantil i Primària)
 • Anna Viladrich (Cap d’Estudis d’ESO)
 • Carmen Sabé (Coordinadora del Departament de Pastoral)

 

EQUIP DE COORDINACIÓ

Té la missió d’organitzar les reunions de claustre, programar les tutories, coordinar les sortides culturals i fer un seguiment del compliment de la normativa. Hi ha un coordinador per cicle. Es reuneixen setmanalment.

L’Equip de Coordinació està format per:

Ed. Infantil i Primària

 • Vanessa Navarro (Cap d’Estudis) juntament amb:
 • Ana Gállego (Educació Infantil)
 • Marta Rodríguez (Cicle Inicial)
 • Marta Buil (Cicle Mitjà)
 • Albert Costán (Cicle Superior)

ESO

Anna Viladrich (Cap d’Estudis) juntament amb:

 • Pilar Roda (1r cicle)
 • Víctor Bulet (2n cicle)

 

EQUIP DE PASTORAL

L'equip de Pastoral és el responsable de la programació i realització dels aspectes relacionats amb la formació, vivència i orientació cristiana dels alumnes.

És el responsable de l’organització de les activitats per dur a terme la nostra col·laboració en el projecte de curs.

L’Equip de Pastoral està format per:  

 • Carmen Sabé (Cap de l'Equip de Pastoral EI-EP)
 • Susanna Vidal (Educació Infantil)
 • Susana Pérez (Educació Primària)
 • Ana Barrenechea ((Cap de l'Equip de Pastoral ESO)
 • Isabel Muntalt (ESO)
 • Elsa Fuenco (ESO)

 

DEPARTAMENT D’ASSESSORAMENT PRICOPEDAGÒGIC

La seva missió és col·laborar amb els tutors i professors en les relacions amb els alumnes, així com canalitzar possibles actuacions.

Està format per:

 • Patrícia Pueyo (Psicòloga)
 • Laura Benedito (Psicopedagoga)

 

CLAUSTRE

Format pel conjunt de professors que configuren l'equip d’educadors. Es reuneix setmanalment.

Claustre de professors:
Educació Infantil

 • Mònica Ballester
 • Laura Benedito
 • Anna Gàllego
 • Cristina Inglés
 • Gemma Martínez
 • Cristina Rodríguez
 • Núria Sagués
 • Susana Vidal
 • Emma Ribé

Educació Primària

 • Eva Balsells
 • Marco Becerra
 • Marta Buil
 • Neus Cabo
 • Dolors Carbonell
 • Albert Costán
 • Sílvia Delgado
 • Ilènia Fuentes
 • Marta Garrote
 • Benito Gracia
 • Mireia Grases
 • Elisenda Moreno
 • Vanessa Navarro
 • Xavier Plaixats
 • Salvador Porta
 • Marta Rodríguez
 • Marta Román
 • Núria Rovira
 • José Rubia
 • Carme Sabé
 • Montserrat Torres

ESO

 • Ma José Aparici
 • Ana Barrenechea
 • Víctor Bulet
 • Marisa Cervigón
 • Gerard Cruz
 • Sílvia Garcia
 • Victòria Huerta
 • Ana Julio
 • Sergio Nieto
 • Ingrid Piñol
 • Pilar Roda
 • Ernesto Rodríguez
 • Inés Rodríguez
 • Anna Viladrich
 • Charo Zapatel
 • Otger Ferrer

 

 

EQUIP DE TUTORS

Educació Infantil

 • P3-A   Cristina Inglés
 • P3-B   Gemma Martínez
 • P4-A   Núria Sagués
 • P4-B   Susana Vidal
 • P5-A   Ana Gállego
 • P5-B   Mònica Ballester

Educació Primària

 • 1r-A   Elisenda Moreno
 • 1r-B   Neus Cabo
 • 2n-A  Marta Rodríguez
 • 2n-B  Sílvia Delgado
 • 3r-A   Marta Garrote
 • 3r-B   Marta Román
 • 4t-A   Marta Buil   
 • 4t-B   Salvador Porta
 • 5è-A  Susana Pérez
 • 5è-B  Albert Costán
 • 6è-A  Ilènia Fuentes
 • 6è-B  Mireia Grases

ESO

 • 1r       Pilar Roda - Gerard Cruz - Sílvia Garcia
 • 2n      Elsa Franco - Isabel Muntalt - Victoria Huerta
 • 3r-A    Anna Barrenechea
 • 3r-B    Otger Ferrer
 • 4t-A    Mª José Aparici
 • 4t-B    Víctor Bulet

 

Dosatic S.L. © 2019
Site desenvolupat per DYNAMO 3.5