Projecte multilingüe

 

La nostra escola aposta per l’ensenyament de llengües estrangeres des del començament de l’etapa escolar.

La llengua catalana és la nostra llengua vehicular. Treballem la Llengua castellana com a àrea curricular, l’anglès i el francès com a llengües estrangeres.

Projecte English

PROJECTE AMCO

        Innovadora metodologia d’aprenentatge de l’anglès que permet que alumnes des deP3 a 6è de Primària puguin aprendre d’una forma eficaç i pràctiva, seguint un procès similar al que s’utilitza en l’adquisició de la llengua materna.

       El mètode es basa en els fonaments i eines més vanguardistes en educació com per exemple, intel·ligències múltiples, teoria de la veu generadora i mapes mentals.

 

 

 

Els infants d’Educació Infantil fan quatre hores setmanals en anglès,  repartides de la següent manera:

- English class

- Motor skills

A més, compten amb el suport d'un auxiliar de conversa.

 

Els nens i nenes d’Educació Primària fan sis hores setmanals en anglès,  repartides de la següent manera :

- English class

- Science

- Physical education

A més, compten amb el suport d'un auxiliar de conversa.

 

Els alumnes d’ESO  fan set hores setmanals en anglès,  repartides de la manera següent:

- English class

- Physical education 

- Music

- A la secundària oferim als nostres alumnes propostes d’intercanvis lingüístics.

Proves Cambridge: presentem els nostres alumnes a les proves de la Universitat de Cambridge amb titulació de reconeixement internacional. Som, també, centre examinador reconegut per aquesta universitat.

S'ofereix a l' ESO fer Francès o Alemany com a altres llengües estrangeres.

 

Dosatic S.L. © 2019
Site desenvolupat per DYNAMO 3.5