Projecte esportiu

 

Inclou els valors que com a centre salesià ens defineixen: l'esforç, la generositat, el companyerisme, la renúncia, l'amistat, la gestió de  la frustració...

Objectius generals:

- Reconèixer la pràctica regular de l’esport i d’activitat física com una forma vàlida de millora de la salut individual i col·lectiva.

- Participar i gaudir dels diferents esports i activitats físiques, tot cercant la participació per damunt de la competitivitat.

- Practicar diferents activitats físiques i esportives, mostrant capacitats d’esforç, solidaritat, responsabilitat, col·laboració i tolerància pel grup, els company/es, els adversaris o altres participants.

- Mostrar habilitats i actituds de respecte, treball en equip i esportivitat en la participació en activitats de jocs i esports.

- Conèixer i acceptar les normes dels jocs i esports i respectar les decisions dels tècnics, jutges o àrbitres i personal de l’organització en les trobades i competicions, així com també respectar el material, les instal·lacions i el medi natural.

- Afavorir la cohesió social mitjançant l'activitat física i esportiva.

- Afermar els hàbits de cura i salut corporal durant les activitats esportives.

L'esport va més enllà de les activitats extraescolars de bàsquet, volei o futbol; engloba també la gestió de les activitats de pati, el compartir els moments de lleure...

Malgrat la competivitat no és el principal objectiu, sí ha de ser-hi en la justa mesura i quasi tots els equips aconsegueixen arribar a les finals, i alguns d'ells, la guanyen. Aquests premis són el reconeixement de la feina ben feta i de l'esforç mantingut per tots els membres de l'equip.

A més a més, volem promoure activitats per fomentar "famílies actives" i promocionar l'activitat esportiva des de l'escola.

CHALLENGE CROS

L'activitat (cross escolar) es duu a terme durant alguns caps de setmana (7) a l'any i es desenvolupa en diferents parcs de Barcelona ( Maternitat, Joan Miró, Montjuïc, Nou Barris, ...) . A cada cursa s'obtenen punts (tots els participants en reben, fins i tot els últims en arribar ) i en acabar donen premis als 8 primers de cada categoria. Però l'objectiu principal és que els participants, que van acompanyats de llurs famílies, s'apropin a l'esport compartit en cap de setmana.

 

Dosatic S.L. © 2019
Site desenvolupat per DYNAMO 3.5