ACCIÓ PASTORAL
L’EDUCACIÓ ÉS COSA DE COR: ESTIMAR ALS JOVES I QUE SE SENTIN ESTIMATS.

 

La Pastoral de l’escola Salesiana té com a objectiu assegurar l’assistència d’activitats especifiques pastorals però, sobre tot, garantir que el plantejament  i tota l’acció educativa, dins les aules o en el temps lleure, responguin a valors i criteris evangèlics. 

 

L’escola desenvolupa la proposta pastoral sobre tres pilars:

               1.    Concreció curricular de totes les assignatures i per tot l’alumnat:

Tot aprenentatge està reflexionat en clau humano - cristiana segons l’estil salesià. Partint de la base que els valors i el creixement personal dels alumnes són un dels objectius preferents de la nostra esc

                2.    Proposta Educativa-Pastoral per tot l’alumnat:

Facilita l’experiència de valors significatius com: gratuïtat, interioritat, sentit de la vida, solidaritat, admiració, festa, alegria, respecte, sentit crític, apertura a la transcendència...

 

Aquesta transmissió de valors està implícita en el dia a dia i present a qualsevol activitat del centre:

o   En les relacions quotidianes

o   A l’hora del pati

o   A la classe

o   A les extraescolars

o   Als bons dies

o   En les celebracions

o   En les experiències d’interiorització

o   En activitats de sensibilització social

o   En les convivències

o   En el Pla d’acció tutorial

                 3.    Pastoral per les persones identificades amb la proposta cristiana:

                 Oferim propostes pastorals que afavoreixen el creixement en la fe i l’experiència de comunitat cristiana:

         -       Grups de fe.

         -       Celebracions de la Paraula.

         -       Celebracions de l’Eucaristia.

         -       Convivències d’un dia o un cap de setmana.

         -       Campaments, juntament amb els salesians.

         -       Formació pels educadors/es.

Per vetllar i animar totes les tasques, tenim un equip d’animació Pastoral format per mestres de l’escola i per representants dels alumnes de cada curs.

Aquest equip prepara diferents tasques amb l’objectiu d’aprofundir els valors humans i cristians.

Cada any es parteix d’un lema i, a partir d’aquest, totes les campanyes, activitats i propostes que es realitzen hi van relacionades.

L’equip de Pastoral es basa amb el que deia Don Bosco, fundador de les escoles salesianes:

L’EDUCACIÓ ÉS COSA DE COR: ESTIMAR ALS JOVES I QUE SE SENTIN ESTIMATS.

 

Dosatic S.L. © 2021
Site desenvolupat per DYNAMO 3.5