GRUPS DE FE
Un espai per parlar de les seves inquietuds, dels seus interrogants…del que viuen.

 

Per a créixer com a persones, l’escola Salesiana ens ofereix un itinerari d’educació en la fe.
GRUPS AMICS (de 5è EP a 2n d’ESO)
GRUPS FOC (3r i 4t d’ESO)


OBJECTIUS

Aprendre a ser, a conèixer, a conviure i a fer, tenint com a referència l’Evangeli.

APRENDRE A SER
Maduració personal, identitat i experiència cristiana
-Desenvolupar habilitats emocionals.
-Créixer en la interiorioritat.
-Aprendre a decidir sobre la pròpia vida de forma responsable i coherent.

APRENDRE A CONÈIXER
Aspectes cognitius i articulació de continguts
-Desenvolupament d’habilitats de pensar, de ser crítics, de discernir.
-Desenvolupar una lectura evangèlica de la realitat.

APRENDRE A CONVIURE
Relacions i socialització
-Desenvolupar i posar en pràctica habilitats socials i comunicatives.
-Celebrar la fe.
-Tenir sentit de comunió.

APRENDRE A FER
Comportament, hàbits i experiències.
-Créixer en la llibertat i responsabilitat.
-Aprendre a pregar, a escoltar la paraula de Déu.
-Posar en joc les pròpies capacitats, talents.

METODOLOGIA

-Es treballa a partir de metodologies experiencials, grupals, actives, participatives i creatives.
-És un espai per parlar de les seves inquietuds, dels seus interrogants…del que viuen.
-Es parteix de la vida concreta dels alumnes i de l’ambient on viuen i, mitjançant un procés dinàmic i gradual, s’orienta i ajuda a transformar la pròpia vida i l’entorn.
-Importància del grup. És un valor molt important com a mitjà pedagògic i metodològic. És una excel·lent manera de ser i de fer, de treballar i de relacionar-se.
-Es procura superar les actituds passives, conformistes, repetitives...
-Grups guiats per un/a animador/a, una hora a la setmana al migdia (D’octubre a maig.)

ALTRES INFORMACIONS

-Convivències a l’escola.
-Sortida d’un dia o d’un cap de setmana amb altres escoles salesianes.
-Campaments d’estiu.
-Activitat gratuïta a excepció de convivències i sortides.
-Responsable: Carme Sabé.
 

Dosatic S.L. © 2019
Site desenvolupat per DYNAMO 3.5